Serock
ul. Rynek 15/1, 05-140 Serock
tel./faks 022 782 79 08
tel. kom. 502157277
e-mail: biuro@ibuk24.pl
Warszawa Praga
ul. Józefa Szanajcy 14/62, 03-481 Warszawa
tel. 022 619 71 66, faks 022 618 71 74
tel. kom. 502159088
e-mail: biuro@ibuk24.pl
strona główna mapa strony kontakt Doradca podatkowy
buk rotator podstr.jpg buk czolowka2 p.jpg buk czolowka3 p.jpg
Tu jestes: / / iBUK
Wydrukuj  Wyślij na e-mail

iBUK

Posiadamy licencję Ministra Finansów uprawniającą do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych i ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Obejmują one zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki. Mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki, w przypadku powierzenia ich prowadzenia jednostce uprawnionej - zgodnie z obowiązującymi przepisami - do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W takiej sytuacji kierownik jednostki jest obowiązany:

  • powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia ich wydania poza siedzibę jednostki,
  • zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontrolne.


Biuro Usług Księgowych
05-140 Serock, ul. Rynek 15/1