Nic nie umknie naszej uwadze.    

Rozwinięty zmysł obserwacji  powoduje, że jesteśmy czujni  na zmiany i dlatego mamy czas na podjęcie odpowiednich kroków.   Oferujemy  klientom mądre i przemyślane decyzje, rekomendujemy solidne rozwiązania oraz zapewniamy szybkie i adekwatne odpowiedzi. 

 Z przepisami  prawno- finansowymi musimy być na bieżąco.

Śledzimy każde najmniejsze zmiany w ustawach, weryfikujemy je z aktualnymi, sporządzamy odpowiednie analizy ekonomiczno-finansowe. 

Nasza oferta zawiera następujące działania:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego i spółek osobowych:

 • sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności

 • stworzenie planu kont

 • wprowadzanie dokumentów księgowych

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia

 • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

 • przygotowanie sprawozdań dla GUS

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu:

 • sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności

 • wprowadzanie dokumentów księgowych

 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

 • JPK

 

Obsługę kadrowo-płacową:

 • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunku pracy

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • przygotowywanie list płac

 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS

 • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS

 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło

 • kart czasu pracy

Dodatkowo zajmujemy się:

 • wyprowadzeniem zaległości księgowych

 • sporządzaniem analiz ekonomiczno-finansowych

Call Now ButtonZadzwoń!