Nic nie umknie naszej uwadze.    

Rozwinięty zmysł obserwacji  powoduje, że jesteśmy czujni  na zmiany i dlatego mamy czas na podjęcie odpowiednich kroków.   Oferujemy  klientom mądre i przemyślane decyzje, rekomendujemy solidne rozwiązania oraz zapewniamy szybkie i adekwatne odpowiedzi. 

 Z przepisami  prawno- finansowymi musimy być na bieżąco.

Śledzimy każde najmniejsze zmiany w ustawach, weryfikujemy je z aktualnymi, sporządzamy odpowiednie analizy ekonomiczno-finansowe. 

Nasza oferta zawiera następujące działania:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego i spółek osobowych:

  • sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności

  • stworzenie planu kont

  • wprowadzanie dokumentów księgowych

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia

  • sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT

  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

  • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

  • przygotowanie sprawozdań dla GUS

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ryczałtu:

  • sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności

  • wprowadzanie dokumentów księgowych

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia

  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

  • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

  • JPK

 

Obsługę kadrowo-płacową:

  • przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunku pracy

  • prowadzenie akt osobowych pracowników

  • przygotowywanie list płac

  • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS

  • elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS

  • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

  • rozliczanie umów zleceń i o dzieło

  • kart czasu pracy

Dodatkowo zajmujemy się:

  • wyprowadzeniem zaległości księgowych

  • sporządzaniem analiz ekonomiczno-finansowych

Zadzwoń!