USŁUGI

Doradztwo podatkowe

Oferujemy  doradztwo podatkowe obejmujące:

 • nakreślenie strategii podatkowej Kontrahenta
 • doradztwo dotyczące prawa podatkowego (PIT, CIT,VAT)
 • doradztwo dotyczące cła i akcyzy
 • doradztwo w prawie podatku od spadków i darowizn
 • reprezentacja klienta przed organami skarbowo-administracyjnymi
 • przygotowanie opinii i interpretacji indywidualnych
 • efektywne wpieranie klienta w bieżących problemach działalności firmy

Obsługa księgowa

Nasze usługi oferujemy na terenie całego kraju. Dla Państwa wygody dokumenty możemy odbierać z siedziby firmy lub można je  przesłać kurierem do naszego biura. W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych technologii  informatycznych, co pozwala na jeszcze sprawniejszą organizację zarządzania danymi oraz wpływa na szybkość i efektywność wykonywanych działań. Mogą więc Państwo liczyć z naszej strony nie tylko na fachowość i najwyższą jakość świadczonych usług ale także na  nowoczesne   rozwiązania  dzięki  innowacyjności.

Reprezentacja Klienta

Oferujemy Państwu sporządzenie  odwołania  od decyzji ,  zapytań do Krajowej Administracji Skarbowej. Będziemy Państwa reprezentować przed organami podatkowymi  , sądowymi jak również w czasie kontroli, wykorzystując nasze zaplecze merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie. Każdego dnia nasz zespół  wykonuje i koordynuje szereg działań w imieniu naszych klientów. Dysponujemy wiedzą z zakresu prawa podatkowego  jak również procedur administracyjnych. Zapewniamy Państwu komfort prowadzenia firmy w  niewielkim   stopniu angażując w kontakty z Krajową Administracją Skarbową.

Zeznania podatkowe

W ramach prowadzenia ksiąg naszych klientów przygotowujemy zeznania podatkowe  w obowiązujących  terminach.

Deklaracje roczne, które najczęściej sporządzamy dla naszych klientów to:

 • PIT 36 działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych (18%, 32%)
 • PIT 36L działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym ze stawką 19%
 • PIT 28 działalność gospodarcza objęta ryczałtem
 • PIT 16A roczne rozliczenie karty podatkowej
 • IFT 1/IFT 1R informacja o wypłatach pieniężnych o charakterze międzynarodowym
 • PIT 11 informacja o uzyskanym dochodzie pracownika
 • CIT 8 spółki kapitałowe

Sporządzimy również zeznania roczne dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej  po dostarczeniu niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia:

 • PIT 37 dochody opodatkowane na zasadach ogólnych
 • PIT 36 dochody z zagranicy
 • PIT 38 kapitały pieniężne (np. odpłatne zbycie papierów wartościowych)
 • PIT 39 zbycie nieruchomości lub praw majątkowych (PIT w zależności od daty nabycia nieruchomości lub praw)
 • PIT 8C dochody z kapitałów pieniężnych( stypendia, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia
Zadzwoń!